Motionsregnskab (link) er et lille online værktøj, som gør brugeren i stand til at inddatere hvor aktiv man er med forskellige former for motion. Styrken ved redskabet er primært, at det er online tilgængeligt — dvs. kan tilgåes fra alle de medier, som kan gå på nettet — og at man gennem brugen får smidt alle de relevante data over i en database, hvilket giver mulighed for fleksibelt at trække dataene ud igen, og holde øje med, hvordan det går.

Pakken indeholder også nogle redskaber til faktisk udtræk. Disse udtræk er dem, der passer til mig, men de vil relativt let kunne udvides, hvis man skulle ønske det. Enten ved at gøre det selv (softwaren er opensource, som altid), eller ved at sende mig et skriv.

Denne lille webpakke er mit første forsøg på at lave en webpakke, hvor jeg selv kontrollerer brugerhåndteringen. Det er forholdsvis ukompliceret, eftersom jeg antager at der kun skal være en bruger til pakken. Men stadig skal man jo sikre, at andre ikke kan hacke den bagvedliggende database.